NovohradDog Lučenec

ETIENNE DIAMOND Du Cristaux Glace’s
Trieda otvorená: 2  CC, 2 x r.CACIB
Rozhodcovia: Szilvia Grof/HU a Gabriela Ridarčíková/SK. 
Slovenský šampión krásy