Klubová výstava 2021

Divine de la Victoire du Cristaux Glace's

Posudzovateľ špecialista na plemeno Dr. Miroslav Guniš/SK.

„Vikuš“ Divine de la Victoire du Cristaux Glace´s – stredná trieda, CAC, Klubá víťazka BOB, r. BISS

Majiteľ a groomer Andrea Grossmannová. Handling: Katarína Prochotská